Genel Müdürlüğümüz Personeline Sunum Yapıldı


Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak, "Resmi Yazışma Kuralları" konusunda bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Fotoğraflar