Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanları ve Tetkik Hâkimlerinin katıldığı Avrupa Konseyi HELP Online Eğitim Programı İkinci Grup Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Genel Müdürlüğümüzde Avrupa Konseyi Hukukçuların İçin İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı (HELP) Online Eğitim Platformu  kapsamında, Daire Başkanlarımız ve Tetkik Hakimlerimizin Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası Aile Hukuku alanındaki online eğitimlerine ilişkin ikinci grup açılış toplantısı gerçekleştirildi.

2 ay sürecek bu program kapsamında katılımcıların, suçluların iadesi ve çocuk kaçırma vakalarına ilişkin eğitim almaları planlanmaktadır.

Fotoğraflar