“Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında “ulusal uzman” istihdamı yapılacaktır.

“Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında “ulusal uzman” istihdamı yapılacaktır. Bu kapsamda, anılan projeye ilişkin detaylı bilgilere ekteki linkten ulaşılabilir.
https://www.coe.int/en/web/ankara/-/call-for-offers-for-local-consultancy-services-in-the-field-of-international-judicial-cooperation-in-criminal-matters