Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Heyetinin Bakanlığımızı Ziyareti

Margareta CEDERFELT başkanlığındaki Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Heyeti, 10 Kasım 2021 tarihinde Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit GÜL tarafından kabul edilmiştir.
Sayın Bakanımız görüşmede; Avrupa’daki yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı gibi nefret söylemlerinin son dönemde arttığına vurgu yapmıştır. Ayrıca, terörün dini, ırkı olmadan her türlüsü ile mücadele konusunda tüm ülkelerin ve uluslararası kuruluşların üzerlerine düşen görevler bulunduğunu belirtmiştir. 
AGİT PA Başkanı Sayın CEDERFELT, ülkemiz ile olan ikili iş birliğinin öneminden bahsederek, AGİT PA bünyesindeki komitelerde Türk delegasyonunun vermiş olduğu katkılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.
Genel müdürlüğümüz yetkililerinin de katıldığı toplantı karşılıklı iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesi temennisi ile son bulmuştur.  

 

Fotoğraflar