Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi’nin Kapanışı ile Uluslararası Adli İstatistik Konferansı Gerçekleştirilmiştir

“Uluslararası Adli İstatistik Konferansı ve Proje Kapanış Etkinliği” 27-28 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara Hilton Otelde gerçekleştirilmiştir.
Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet AKARCA, Adalet Bakan Yardımcılarımız Sayın Akın GÜRLEK ve Sayın Zekeriya BİRKAN, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk KAYMAKCI ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Sayın Andre LYS’in katılım sağladığı etkinlikte Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcıları; Dr. Ahmet ULUTAŞ, Mustafa DÜNDAR ve Abdullah AYDIN ile daire başkanları ve tetkik hâkimleri yer almıştır.
Bu çerçevede, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance/IPA) II. Dönemi 2014 yılı programlamasında olan ve 07 Mart 2019 tarihinde başlangıcı yapılan projenin kapanış etkinliği gerçekleştirilmiştir. Proje ile yargının etkinliğini ve performansını somut göstergelerle ölçülebilir hale getirmek ve bu kapsamda karar alıcıların doğru adalet politikaları oluşturabilmesine katkı sağlamak amacıyla adalet istatistiklerinin içeriği ve yönteminin AB standartlarına göre revize edilmesine, bilgi teknolojileri altyapısının geliştirilmesine ve adlî istatistikler konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Fotoğraflar