Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu üyesi ve Türkiye Raportörü Sayın Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyeti 23.01.2020 tarihinde kabul etti.

Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu üyesi ve Türkiye Raportörü Sayın Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyeti 23.01.2020 tarihinde kabul etti.
Olumlu bir ortamda gerçekleşen görüşmede Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerine ve katılım sürecine verilen önem, Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni insan hakları eylem plânı çalışmaları, terörle mücadele, birinci yargı paketinin TBMM’de yasalaşması, hâkim ve savcıların terfilerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesince yapılan incelemelerin de göz önünde bulundurulacağına ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun ilke kararı gibi konular gündeme gelmiştir. 

Fotoğraflar