AB Programları ve Ajansları Kurulu Toplantısı 6 Eylül 2022 Tarihinde Gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) Programları ve Ajansları Kurulu (AB Programları Kurulu), Ülkemizin ulusal öncelikleri ve çıkarları doğrultusunda AB programlarına katılım hususunu değerlendirmeye ve katılımı uygun bulunan programların koordinasyon sürecini etkin bir şekilde yürütmeye yönelik görevleri yerine getirmektedir.

Bu kapsamda, AB Programları Kurulu’nun dördüncü toplantısı 6 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Toplantı, Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakçı başkanlığında ilgili Bakanlıklar ve kurumlarımızın yetkililerinin katılımıyla ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Bakanlığımızı temsilen Genel Müdür Yardımcımız Dr. Ahmet ULUTAŞ, Daire Başkanı  Dr. Tamer SOYSAL, Daire Başkan Yardımcısı Sevil BOSTANCI, Tetkik Hâkimi Tuba DAĞDEVİREN ve Psikolog Essin SEZER tarafindan katılım sağlamıştır. Toplantıda Ülkemizin 2021-2027 döneminde katılım sağlayabileceği Birlik programlarına ilişkin hususlar gündeme gelmiştir.

Fotoğraflar