AB Hukuku Alanında Yeni Yayınlarımız

Genel Müdürlüğümüz koordinesinde hazırlanan: 
1) Hâkim ve Savcılar için AB Hukuku El Kitabı;
2) Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Bağlamında Yargının İşleyişi;
3) Avrupa Birliğinde Şüphelilerin ve Sanıkların Usuli Hakları;
4) Avrupa Birliği’nde Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği;
isimli 4 adet kitabın basımı tamamlanmıştır. AB Hukuku ve ülkemizin AB’ne üyelik süreci bağlamında tematik başlıkların ele alındığı söz konusu kitapların e-kitap versiyonlarının da kısa süre içinde sitemizde erişime sunulması öngörülmektedir. Söz konusu kitaplarda, AB’nin temel kurumları ve işleyişi, AB üyelik sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı, AB’de şüpheli ve sanıkların usuli hakları ile AB’de cezai konularda adli yardımlaşmaya esas olan temel mevzuat hükümleri ayrıntılı olarak ele alınmış, konuya ilişkin AB Adalet Divanı kararlarına da yeri geldikçe işaret edilmiştir.

Fotoğraflar