30. Seepag Konferansı Ülkemiz Dönem Başkanlığında İstanbul’da Düzenlendi.

Güneydoğu Avrupa Savcıları Danışma Grubu'nun 30. SEEPAG Konferansı, Türkiye'nin SEEPAG dönem başkanlığında, SEEPAG Ülkeleri Arasında Sınır Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadelede Uluslararası Adli İşbirliğinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileritemasıyla 2 Nisan 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey yetkilileriile SEEPAG ülkelerinin temsilcileri ve Noterler Birliği'nin yanı sıra Belçika Krallığı'ndan, AB Uyuşturucu ve Örgütlü Suçla Mücadele Eylem Projesinden (EU-ACT), Bölgesel İşbirliği Konseyi'nden (BİK), Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi'nden (SELEC), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nden (UNODC) ve Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan temsilciler katılmıştır.

SEEPAG Başkanı Sayın Hatice Seval Arslan, İstanbul Başsavcısı Sayın İrfan Fidan, SELEC Genel Direktörü Sayın SnejanaMaleevave Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Cengiz Öner tarafından Konferansın açılış konuşmaları yapılmıştır.

SEEPAG Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hatice Seval Arslan, açılış konuşmasında, SEEPAG'inmisyonundan ve görevlerinden bahsederek sınır aşan örgütlü suçlarda uluslararası işbirliğini etkin kılmak için çok taraflı stratejiye ihtiyaç duyulduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gerekli adımları atarak bu işbirliğini pekiştirmek için ikili anlaşmalar yaptığını ifade etmiştir.

Sayın Fidan, katılımcılara hoşgeldiniz diyerek somut örnekler üzerinden SEEPAG üye devletlerinin adli makamları arasındaki ortak çalışma sayesinde elde edilen başarılardan bahsetmiştir.

SELEC Genel Direktörü SayınSnejanaMaleeva, SEEPAG üyelerinin 15 yıllık süreçteki çalışmalarını ve bağlılıklarını takdir ederek SELEC himayesindeki bu ağın başarıyla işlemesinden ve Güneydoğu Avrupa bölgesinden 11 üye devletin Polis ve Gümrük yetkililerinin çalışmalarına işbirliği ile katkı sağlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir.

Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Cengiz Öner, açılış konuşmalarında, adli işbirliğinin öneminin altını çizerek  Türkiye'nin bakış açısı ve tecrübeleriyle uluslararası işbirliğinde karşılaşılan bazı güçlüklerden bahsetmiştir. Terörizme değinen Bakan Yardımcısı Sayın Öner, bu suçun tüm ulusları, yer ve zaman ayrımı yapmadan tehdit ettiğini ve uluslararası boyutu sebebiyle de sınır aşan örgütlü suçun sınır tanımayarak küresel bir sorun teşkil ettiğini ifade etmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve SELEC ile ortak düzenlenen konferans esnasında katılımcılar, kendi tecrübeleri temelinde, adli yardım ve taleplerinin yerine getirilmesinde ve ortak soruşturma ekipleri kurulması vb. konularda karşılaşılan zorlukları ve sorunları ele almıştır.

Tüm ülkelerin hali hazırda cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşmanın teminine yönelik uluslararası adli belgeleri onayladığı kaydedilmiştir ve konferansın tartışma kısmının akabinde, işbirliğinde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için ülkelerin uluslararası işbirliğini sağlama, sürdürme ve güçlendirme yönünde ortak çaba göstermesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Aynı zamanda SEEPAG'in, sınır aşan örgütlü suçlarla mücadelede sinerji yaratmak ve birbirleriyle doğrudan bağlantı kurarak işbirliğini daha pratik hale getirmek adınaKaradeniz Savcıları Ağı (EU-ACT destekli proje) ve CASC Ağı (UNODC Destekli) ile dünya çapında diğer savcılık ağları ile işbirliği yapacağı kararlaştırılmıştır.

SEEPAG Genel Kılavuzları uyarınca alfabetik başkanlık sırasına göre 2020 yılı SEEPAG Başkanlığı Arnavutluk'a devredilmiştir.