27-28 Mayıs tarihlerinde “Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği ve Siber Suçlarla Mücadelede Uluslararası Konferans” Gerçekleştirilmiştir.

“Türkiye’de Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında “Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği ve Siber Suçlarla Mücadelede Uluslararası Konferans” 27-28 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara Hilton Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Hurşit YILDIRIM ve Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Bjorn BERGE’nin video mesajlarını müteakip Sayın Genel Müdürümüz Kasım ÇİÇEK tarafından açılışı yapılan Konferansta; Belçika, Hollanda, Portekiz, Birleşik Krallık, Lübnan ve ülkemizden katılım sağlayan ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından 5 ayrı oturum düzenlenmiştir.

Oturumlarda, “Cezaî Konularda Uluslararası İş Birliğini Geliştirmeye Yönelik Bir Mekanizma Olarak Avrupa Konseyi Sözleşmeleri, Sınıraşan Organize Suçla Mücadele, Kurumlar Arası İş Birliği ve Bilgi Paylaşımı, Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliğinde Dijital Yenilikler, Budapeşte Siber Suçlar Sözleşmesi ve Siber Suçlarla Mücadelede Adli İş Birliğine İlişkin En İyi Uluslararası ve Avrupai Uygulamalar” konuları ele alınmıştır.

Söz konusu uluslararası Konferansa Bakanlığımız birim amirleri ve temsilcileri ile Avrupa Konseyi temsilcilerinin yanı sıra, çeşitli illerimizden katılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımız ile İçişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarından temsilciler katılım sağlayarak karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

Fotoğraflar