Makaleler

ULUSLARARASI KURULUŞLAR
Makalenin Adı Yazarı Sayı

Şanghay İşbirliği Örgütü Adalet Bakanları Toplantısı ve Türkiye

Dr. Yavuz YILMAZ

7

Nuremberg Askeri Ceza Mahkemesi ile Tokyo Uzakdoğu Uluslararası Askeri Mahkemesi Üzerine Bir İnceleme

Zehra Cansu ORHAN

7

Uluslararası Kamu Hukuku Danışmanlar Komitesi

Güray GÜÇLÜ

8

OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu ve Türkiye Hakkındaki Faaliyeti

Yetkin ERGÜN

8

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Tuba ERGÜL

9

Dünya Mahkemesi Olarak Uluslararası Adalet Divanı

M. Üzeyir KARABIYIK

10

AGİT İnsani Boyut Konularının Uluslararası Niteliği

Halid Haki BARUT

11

Birleşmiş Milletlerin Küresel Terörizm ile Mücadele Algısı Çerçevesinde Türkiye

Onur Utku SEVİM

11

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ve Dünya Çapındaki Varlığı

Dr. Ahmet ULUTAŞ

12

Uluslararası Diğer Bir Soruşturma veya Çözüm Mercii Olarak BM İnsan Hakları Konseyi keyfi Gözaltı Çalışma Grubu

Taha BÜYÜKTAVŞAN

12

Avrupa Suç Sorunları Komitesi

İsak TUNCAY

13

Uluslararası Ceza Mahkemesi

Mehmet Fatih Doğan

14

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
Makalenin Adı Yazarı Sayı

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (Apostil) ve Uygulaması

Nilgün VARER

7

Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesi ve Uygulaması

Hüseyin Serkan Yıldız

7

Uluslararası Anlaşmaların İç Hukuktaki Yeri ve Denetimi

Mehmet Fatih DOĞAN

7

Suç Gelirlerinin Aklanması Ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Gökhan ERDOĞAN

8

Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Kurumu

Abdullah Ömeroğlu

8

2007 Tarihli Lahey Nafaka Sözleşmesi

Mustafa Özoğul

8

Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi Kapsamında Malvarlıklarının Geri Alınması

Dr. Yavuz YILMAZ

9

Velayet ve Çocukların Korunmasına Yönelik Tedbirler Yönünden Uygulanacak Hukuk Hakkında Lahey Sözleşmesi

Abdulvahab DABAKOĞLU

9

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

Yusuf Emre KÖSE

11

Kişisel Verilerin Uluslararası Adli Yardımlaşma Alanında Korunması

Abdullah Ömeroğlu

11

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek 2 Nolu Protokol

Melih KUTLU

9

Yabancı Terörist Savaşçılar Sorunu ve Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi

Mustafa DÜNDAR

12

1996 Tarihli Lahey Uluslararası Çocuk Koruma Sözleşmesi

Abdullah Ömeroğlu

14

TERÖRİZM

Makalenin Adı Yazarı Sayı

15 Temmuz Darbe Teşebbüsü Karşısında Batının Duyarsızlığı

Dr. Harun MERT

9

Uluslararası Hukuk Açısından Darbeler

Tamer SOYSAL

9

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Lounani Kararı

Yahya Kemal AKSU

11

Yabancı Terörist Savaşçılar Sorunu ve Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi

Mustafa DÜNDAR

12

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Yargı

Abdullah MURAT

12

Tek Başına Hareket Eden Teröristler: Yalnız Kurtlar

Dr. Gökçen TÜRKER

13

İNSAN HAKLARI

Makalenin Adı Yazarı Sayı

6384 Sayılı Kanun ile Kurulmuş İnsan Hakları Tazminat Komisyonu

Murat SEKMEN

7

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Hürriyetinin Başkalarının Şöhret ve Haklarının Korunması Nedeniyle Sınırlandırılması

Yakup YILDIRIM

7

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Adalet Bakanlığı

Burak İPEKSÜMER

7

Anayasa Mahkemesine Temyiz Niteliğinde Şikâyetler

Yeşim ERDEN

7

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası Sürecinde Davaların Standart ve Geliştirilmiş Usulde Sınırlandırılması

Abdi SAĞLAM

8

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Askıya Alınması (Derogation)

Muhammed Taha BÜYÜKTAVŞAN

9

SUÇLULARIN İADESİ

Makalenin Adı Yazarı Sayı

Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Dördüncü Protokol

Nursal ERDEM

8

Suçların İadesinde Rızaya Dayalı Usul

Dr. Harun MERT

11

Türkiye’den Yabancı Devlete İadenin Temel Şartları

Dr. Harun MERT

13

İade Hukukunda Geçici Tutuklama

Zehra Cansu ORHAN

13

Sınırdışı ve Suçluların İadesi Açısından Uluslararası Koruma

Dr. Yavuz Yılmaz

14

HÜKÜMLÜ NAKLİ

Makalenin Adı Yazarı Sayı

Hükümlü Nakli Süreci

Zeynep Fulya IŞILAK

7

CEZA İSTİNABE

Makalenin Adı Yazarı Sayı

Cezai Konularda Uluslararası Adli Yardımlaşma Talepleri

Ferhat Yavuz TAŞOLAR

7

Cezai Konularda Adli İşbirliği Rehberi

Ayla SERÇE

7

Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu Çerçevesinde Merkezi Makamın Görev ve Yetkileri

Dr. Harun MERT

8

Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanununun Getirdiği Yenilikler

Ahmet BAŞARAN

8

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek 2 Nolu Protokol

Melih KUTLU

9

Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniğiyle Adli Yardımlaşma

R. Füsun ÖZKANAKTI

12

Gürcistan Adalet ve Adli Yardımlaşma Sistemi

Nursal ERDEM

13

Uluslararası Ceza İstinabe Taleplerinde Hazır Bulunma

Güray Güçlü

13

Adli İşbirliği Türü ve Yönteminin Belirlenmesinde Merkezi Makamın Yetkisi

Abdullah Murat

14

ÇOCUK KAÇIRMA

Makalenin Adı Yazarı Sayı

Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesi ve Uygulaması

Hüseyin Serkan YILDIZ

7

Uluslararası Çocuk Kaçırma Davalarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yaklaşımı

Tuğrul UZUN

7

Çocuğun İadesinin, Psikolojik Tehlikeye Maruz Kalacağı Gerekçesiyle Reddine Dair Hukuk Genel Kurulunun 22 Aralık 2010 Tarihli Kararının İncelenmesi

Dr. Yavuz YILMAZ

8

Velayet ve Çocukların Korunmasına Yönelik Tedbirler Yönünden Uygulanacak Hukuk Hakkında Lahey Sözleşmesi

Abdulvahab DABAKOĞLU

9

Çocuk Kaçırma Davalarında Arabuluculuk

Kansu KARA

13

NAFAKA

Makalenin Adı Yazarı Sayı

2007 Tarihli Lahey Nafaka Sözleşmesi

Mustafa Özoğul

8

DİĞER

Makalenin Adı Yazarı Sayı

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün Görev Alanı

Dr. Harun MERT

7

Yabancı Uyrukluların Tutukluluk Durumlarının Bildirilmesi

Abdullah MURAT

8

Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanmasında Esas Alınan İlkeler

Dr. Harun MERT

12

Milletlerarası Özel Hukuk Açısından Mütekabiliyetin Tespitinde Adalet Bakanlığının Görüşünün Niteliği

Dr. Yavuz YILMAZ

12

Kudüs’ün Hukuki Statüsü ve Uluslararası Toplumun ABD’ye Cevabı

Yetkin ERGÜN

13

Zeytin Dalı Harekâtı ve Uluslararası Hukukta Güç Kullanımı

M. Necbettin ÖZTOP

13

Cezai Konularda Uluslararası Adli işbirliği Sempozyumu

Dr. Harun Mert

14

Makedonya Cumhuriyeti Yargı Sistemi

Bayram Erdaş

14