Hukuk Mütalaa ve Görüş Bürosu

Hukuk Mütalaa ve Görüş Bürosu Görevleri:
Yerel mahkemeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gelen veraset, taşınmaz mal edinimi, teminattan muafiyet ve tanıma tenfiz gibi konularda uluslararası karşılıklılığa ilişkin görüş verilmesi,
Yabancı ülke mevzuatına ve Türk mevzuatına ilişkin  bilgi taleplerinin karşılanması,
Ülkemizde vefat eden yabancı ülke vatandaşlarının ve yurt dışında vefat eden Türk vatandaşlarının terekesinin, yetkili makamlarınca teslim alınmasına ilişkin yazışmaların yapılması,
Bilgi Edinme Kanunu ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan başvurulara cevap verilmesi.

 

 • Personel ve İdari İşler Bürosu
 • Hukuk Mütalaa ve Görüş Bürosu
 • Bütçe ve Mali İşler Bürosu
 • Bilgi İşlem Bürosu
 • Gelen Evrak Bürosu
 • Giden Evrak Bürosu
 • Sözleşmeler ve Proje Protokol Bürosu
 • Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu
 • Ceza İstinabe ve Tebligat Bürosu
 • Hukuk İstinabe ve Müteferrik Bürosu
 • Hukuk Tebligat Bürosu
 • Çocuk Hukuku Bürosu
 • Nafaka Bürosu
 • AB Proje Uygulamaları Bürosu
 • AB Uyum Bürosu