BELGELER > SÖZLEŞMELER > AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMELERİ
ETS NO
SÖZLEŞMENİN ADI
(Türkçe ve İngilizce )
  İMZA
  TARİHİ
    ONAY 
  TARİHİ
 YÜRÜRLÜK    TARİHİ
TÜRKÇE METİN
İNGİLİZCE METİN
TARAFLAR / ÇEKİNCELER SÖZLEŞME METNİ
001
AVRUPA KONSEYİ‘nin STATÜSÜ (Statute of the Council of Europe)
 
13.04.1950
13.04.1950
COE Treaty Office  
002
AVRUPA KONSEYİNİN İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİNE MÜTEALLİK GENEL ANLAŞMA (General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe )
02.09.1949
07.01.1960
07.01.1960
COE Treaty Office  
005
İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ) 
04.11.1950
18.05.1954
18.05.1954

COE Treaty Office   
009
İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOL (Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)  
20.03.1952
18.05.1954
18.05.1954

COE Treaty Office   
010
AVRUPA KONSEYİNİN İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİNE MÜTEALLİK GENEL ANLAŞMAYA EK PROTOKOL (Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe ) 
06.11.1952
07.01.1960
07.01.1960
COE Treaty Office  
012
YAŞLILAR, MALULLER VE FELAKET ZEDELERE İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PLANLARINA DAİR GEÇİCİ AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Interim Agreement on Social Security Schemes Relating to Old Age, Invalidity and Survivors )
11/12/1953
14/4/1967
 1/5/1967  
COE Treaty Office  
012A
YAŞLILAR, MALULLER VE FELAKET ZEDELERE İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PLANLARINA DAİR GEÇİCİ AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL (Protocol to the European Interim Agreement on Social Security Schemes Relating to Old Age, Invalidity and Survivors ) 
11/12/1953
 14/4/1967  1/5/1967  
COE Treaty Office  
013
YAŞLILAR, MALULLER VE FELAKET ZEDELER İÇİN PLANLARDAN BAŞKALARI İÇİN SOSYAL GÜVENLİĞE DAİR AVRUPA GEÇİCİ SÖZLEŞMESİ (European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors)  
11/12/1953
 14/4/1967 1/5/1967  
COE Treaty Office  
013A
YAŞLILAR, MALULLER VE FELAKET ZEDELER İÇİN PLANLARDAN BAŞKALARI İÇİN SOSYAL GÜVENLİĞE DAİR GEÇİCİ AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL (Protocol to the European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors )
 11/12/1953
14/4/1967
 1/5/1967  
COE Treaty Office   
014
TIBBI VE SOSYAL YARDIMA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on Social and Medical Assistance ) 
 11/12/1953  2/12/1976  1/1/1977
COE Treaty Office  
014/A
TIBBI VE SOSYAL YARDIMA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL (Protocol to the European Convention on Social and Medical Assistance ) 
 11/12/1953
2/12/1976
 1/1/1977
COE Treaty Office  
015
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE DİPLOMALARIN DENKLEĞİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities)  
 
11/12/1953
 
10/10/1957
10/10/1957  
COE Treaty Office
016
PATENT BAŞVURUSU İÇİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞLEMLERE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention relating to the Formalities required for Patent Applications ) 
 
11/12/1953
 
22/10/1956
1/11/1956
COE Treaty Office
018
AVRUPA KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ ( European Cultural Convention ) 
19/12/1954
 10/10/1957  10/10/1957
COE Treaty Office
019
AVRUPA İKAMET SÖZLEŞMESİ (European Convention on Establishment )
13/12/1955
 20/3/1990 20/3/1990  
COE Treaty Office
020
SAVAŞ MALÜLLERİNİN TIBBİ TEDAVİLERİ MAKSADIYLA AVRUPA KONSEYİNE ÜYE ÜLKELER ARASINDA DEĞİŞİMİNE DAİR ANLAŞMA (Agreement on the Exchange of War Cripples between Member Countries of the Council of Europe with a view to Medical Treatment  )
 
13/12/1955
 
7/10/1959
 1/11/1959  
COE Treaty Office
021
ÜNİVERSİTE TAHSİLİ MÜDDETLERİNİN MUADELETİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ ( European Convention on the Equivalence of Periods of University Study ) 
 
25/9/1957
 
18/2/1960
18/2/1960  
COE Treaty Office
022
AVRUPA KONSEYİNİN İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİNE MÜTEALLİK GENEL ANLAŞMAYA EK İKİNCİ PROTOKOL (Second Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe ) 
 25/9/1957
7/1/1960
7/1/1960  
COE Treaty Office
024
SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on Extradition )
 
13/12/1957
 
7/1/1960
18/4/1960
COE Treaty Office
025
KİŞİLERİN AVRUPA KONSEYİNE ÜYE ÜLKELER ARASINDA DOLAŞIMINI DÜZENLEYEN KURALLARA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Agreement on Regulations governing the Movement of Persons between Member States of the Council of Europe ) 
 
25/5/1961
 
25/5/1961
 1/6/1961  
COE Treaty Office
026
İNSAN MENŞEİLİ TEDAVİ EDİCİ MADDELERİN DEĞİŞİMİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin)
 
15/12/1958
 
3/6/1966
 1/7/1966
COE Treaty Office
027
TELEVİZYON FİLMLERİ YOLUYLA PROGRAM DEĞİŞİMLERİNİ İÇEREN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Agreement concerning Programme Exchanges by means of Television Films)  
15/12/1958
 27/2/1964  28/3/1964  
COE Treaty Office
028
AVRUPA KONSEYİNİN İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİNE MÜTEALLİK GENEL ANLAŞMAYA EK ÜÇÜNÇÜ PROTOKOL (Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe ) 
 31/3/1959
16/1/1975
 16/1/1975  
COE Treaty Office
029
MOTORLU TAŞITLAR AÇISINDAN HUKUKİ SORUMLULUĞA KARŞI ZORUNLU SİGORTAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on Compulsory Insurance against Civil Liability in respect of Motor Vehicles  
 26/6/1974  26/4/2000  25/7/2000
COE Treaty Office
030
CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters )
23/10/1959
24/6/1969
22/9/1969
COE Treaty Office
033
TEŞHİS VEYA TEDAVİ AMACIYLA HASTAHANELER VE DİĞER TIBBİ KURUMLARDA ÜCRETSİZ OLARAK ÖDÜNÇ KULLANILMAK ÜZERE TIBBİ, CERRAHİ VE LABORATUVAR EKİPMANLARININ GÜMRÜKSÜZ OLARAK GEÇİCİ İTHALİNE DAİR ANLAŞMA (Agreement on the Temporary Importation, free of duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for use on free loan in Hospitals and other Medical Institutions for purposes of Diagnosis or Treatment )
1/6/1962
 10/3/1966  11/6/1966  
COE Treaty Office
035
AVRUPA SOSYAL ŞARTI (European Social Charter)
18/10/1961
 24/11/1989 24/12/1989  
COE Treaty Office
036
AVRUPA KONSEYİNİN İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİNE MÜTEALLİKGENEL ANLAŞMA (Fourth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe ) 
 
1/6/1962
 
1/6/1962
 1/3/1965  
COE Treaty Office
037
AVRUPA KONSEYİNE ÜYE DEVLETLER ARASINDA GENÇ KİŞİLERİN MÜŞTEREK PASAPORTLA SEYAHATLERİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Passports between the Member Countries of the Council of Europe)  
 
14/9/1962
 
14/9/1962
 15/10/1962
COE Treaty Office
038
İKLİMSEL ÖZEL VASITALAR VE TIBBİ TEDAVİ KONULARINDA KARŞILIKLI YARDIMA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Agreement on Mutual Assistance in the matter of Special Medical Treatments and Climatic Facilities ) 
 
14/5/1962
 
27/11/1964
 28/12/1964  
COE Treaty Office
039
KAN GRUPLARIN DEĞİŞİMİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Agreement on the Exchanges of Blood-Grouping Reagents ) 
 
14/5/1962
 
27/11/1964
 28/12/1964  
COE Treaty Office
044
İNSAN HAKLARI ADALET DİVANININ İSTİŞARİ MÜTALAA YETKİSİNİ KABUL KONUSUNDA ANA HÜRRİYETLER VE İNSAN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NE EK PROTOKOL Protocol No. 2 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, conferring upon the European Court of Human Rights competence to give advisory opinions  
 
6/5/1963
 
25/3/1968
 21/9/1970  
COE Treaty Office
045
SÖZLEŞMENİN 29. 30. VE 34. MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞMEYE EK ÜÇÜNCÜ PROTOKOL (Protocol No. 3 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending Articles 29, 30 and 34 of the Convention ) 
 
6/5/1963
 
25/3/1968
 21/9/1970  
COE Treaty Office
048
AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK KODU (European Code of Social Security)
13/5/1964
 7/3/1980  8/3/1981
COE Treaty Office
050
Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia  
   
22/11/1993
 23/2/1994  
COE Treaty Office
053
ULUSAL SINIRLAR DIŞINDAKİ İSTASYONLARDAN İLETİLEN YAYINLARIN KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Agreement for the Prevention of Broadcasts transmitted from Stations outside National Territories) 
 
13/8/1969
 
16/1/1975
 17/2/1975  
COE Treaty Office
055
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN 22. VE 40. MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN BEŞ SAYILI PROTOKOL (Protocol No. 5 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending Articles 22 and 40 of the Convention ) 
 
14/5/1971
 
20/12/1971
 20/12/1971  
COE Treaty Office
062
YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on Information on Foreign Law )
 
7/6/1968
 
19/12/1975
 20/3/1976  
COE Treaty Office
063
DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARINCA DÜZENLENEN BELGELERDE ONAY İŞLEMİNİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on the Abolition of Legalisation of Documents executed by Diplomatic Agents or Consular Officers ) 
 1/9/1980
22/6/1987
 23/9/1987
COE Treaty Office
065
ULUSLARARASI NAKLİYAT ESASINDA HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention for the Protection of Animals during International Transport)
 18/4/1974  19/12/1975 20/6/1976
COE Treaty Office
070
CEZA YARGILARININ MİLLETLER ARASI DEĞERİ KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on the International Validity of Criminal Judgments)
 26/6/1974
27/10/1978
 28/1/1979
COE Treaty Office
071
KÜÇÜKLERİN VATANA İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on the Repatriation of Minors ) 
26/6/1974
2/12/1976
 
COE Treaty Office
073
CEZA KOĞUŞTURMALARININ AKTARILMASI NA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters)  
 26/6/1974  27/10/1978 28/1/1979
COE Treaty Office
077
VASİYETNAMELERİN TESCİLİ KONUSUNDA BİR USUL KURULMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (Convention on the Establishment of a Scheme of Registration of Wills ) 
18/4/1974
 19/12/1975 20/3/1976  
COE Treaty Office
078
AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ (European Convention on Social Security ) 
14/12/1972
2/12/1976
1/3/1977  
COE Treaty Office
078/A
AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ’NE EK ANLAŞMA (Supplementary Agreement for the Application of the European Convention on Social Security)
 14/12/1972
2/12/1976
 1/3/1977
COE Treaty Office
080
CENAZELERİN NAKLİ ANLAŞMASI (Agreement on the Transfer of Corpses ) 
 26/10/1973
19/12/1975
20/1/1976
COE Treaty Office
081
TELEVİZYON YAYINLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ PROTOKOLÜNE EK PROTOKOL (Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts ) 
24/5/1974
19/12/1975
 20/1/1976  
COE Treaty Office
084
DOKULARI GURUPLANDIRMAYA YARAYAN RREAKTİFLERİN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents  
13/10/1980
1/12/2004
 2/1/2005
COE Treaty Office
86
SUÇLULARIN İADESİ SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL (Additional Protocol to the European Convention on Extradition)
22/03/2016
11/07/2016
9/10/2016
089
Additional Protocol to the European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents  
13/10/1980
 1/12/2004
2/1/2005
COE Treaty Office
090
TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on the Suppression of Terrorism ) 
27/1/1977
19/5/1981
 20/8/1981
COE Treaty Office
092
ADLİ YARDIM İÇİN BAŞVURULARIN İLETİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid ) 
27/1/1977
22/3/1983
23/4/1983
COE Treaty Office
093
GÖÇMEN İŞÇİLERİN HUKUKİ STATÜSÜNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on the Legal Status of Migrant Workers ) 
 24/11/1977
19/05/1981
 1/5/1983  
COE Treaty Office
097
YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL (Additional Protocol to the European Convention on Information on Foreign Law ) 
 
1/9/1980
 
1/12/2004
 2/3/2005
COE Treaty Office
098
SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL (Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition ) 
16/7/1987
 16/7/1992  8/10/1992
COE Treaty Office
099
CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL (Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters ) 
 
4/2/1986
 
29/3/1990
 27/6/1990
COE Treaty Office
103
ULUSLAR ARASI NAKİL SÜRESİNCE HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL (Additional Protocol to the European Convention for the Protection of Animals during International Transport  )
19/6/1985
 19/5/1989  7/11/1989  
COE Treaty Office
104
AVRUPA TABİİ HAYATINI BİTKİ VE HAYVANLARIN YAŞADIĞI YERLERİ KORUMA ALTINA ALINMASINA DAİR SÖZLEŞME (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats)  
 19/9/1979  2/5/1984  1/9/1984
COE Treaty Office
105
ÇOCUKLARIN MUHAFAZA ALTINA ALINMASINA İLİŞKİN KARARLARIN İNFAZI VE TANINMASINA VE ÇOCUKLARIN MUHAFAZA ALTINA ALINMASININ TELAFİSİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children ) 
20/10/1997
 8/2/2000  1/6/2000  
COE Treaty Office
106
BELİRLİ BİR BÖLGEYE AİT TOPLULUKLAR VEYA HÜKÜMETLER ARASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİNE DAİR TASLAK AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities)  
4/2/1998
 11/7/2001 12/10/2001
COE Treaty Office
108
KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLENMESİ AÇISINDAN BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ (Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data)
28/01/1981
02/05/2016
1/9/2016
109
İNSAN MENŞEİLİ TEDAVİ EDİCİ MADDELERİN KARŞILIKLI VERİLMESİNE DAİR AVRUPA ANLAŞMASINA EK PROTOKOL (Additional Protocol to the European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin  )
   1/1/1985  1/1/1985  
COE Treaty Office
110
Additional Protocol to the Agreement on the Temporary Importation, free of duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for Use on free loan in Hospitals and other Medical Institutions for Purposes of Diagnosis or Treatment  
   1/1/1985  1/1/1985  
COE Treaty Office
111
Additional Protocol to the European Agreement on the Exchanges of Blood-Grouping Reagents  
   1/1/1985  1/1/1985  
COE Treaty Office
112
HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR SÖZLEŞME (Convention on the Transfer of Sentenced Persons ) 
 19/6/1985  3/9/1987 1/1/1988
COE Treaty Office
113
Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts  
 25/10/1984  13/12/1984  1/1/1985  
COE Treaty Office
114
ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA DAİR EK 6 NOLU PROTOKOL Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of the Death Penalty  
 15/1/2003
12/11/2003
 1/12/2003
COE Treaty Office
118
İNSAN HAKLARININ VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞMEYE EK 8. PROTOKOL (Protocol No. 8 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)  
4/2/1986
 19/9/1989  1/1/1990  
COE Treaty Office
120
SPORTİF KARŞILAŞMALARDA VE ÖZELLİKLE FUTBOL MAÇLARINDA SEYİRCİLERİN ŞİDDET GÖSTERİLERİNE VE TAŞKINLIKLARINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ(European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches  )
 25/9/1986
30/11/1990
 1/1/1991
COE Treaty Office
121
AVRUPA MİMARİ MİRASININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ (Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe)
 3/10/1985
11/10/1989
 1/2/1990
COE Treaty Office
122
MAHALLİ İDARELER AVRUPA ANTLAŞMASI (European Charter of Local Self-Government)  
21/11/1988
9/12/1992
 1/4/1993
COE Treaty Office
125
EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ European Convention for the Protection of Pet Animals  
18/11/1999
 28/11/2003  1/6/2004
COE Treaty Office
126
İŞKENCENİN VE GAYRİ İNSANİ YADA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ) 
 11/1/1988  26/2/1988  1/2/1989  
COE Treaty Office
131
TELEVİZYON YAYINLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI PROTOKOLÜNE EK 3. PROTOKOL(Third Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts ) 
 
20/4/1989
 
24/11/1989
 
COE Treaty Office
132
SINIR ÖTESİ TELEVİZYONA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on Transfrontier Television ) 
 7/9/1992
21/1/1994
 1/5/1994  
COE Treaty Office
134
İLAÇ KODEKSİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR SÖZLEŞME PROTOKOLÜ (Protocol to the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia ) 
 
22/11/1993
23/2/1994  
COE Treaty Office
135
ANTİ DOPİNG SÖZLEŞMESİ (Anti-Doping Convention  )
 
16/11/1989
 
22/11/1993
1/1/1994
COE Treaty Office
137
AVRUPA KONSEYİNİN İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİNE MÜTEALLİK UMUMİ ANLAŞMAYA EK 5. PROTOKOL (Fifth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe)
 30/9/1991
1/6/1994
1/10/1994
COE Treaty Office
141
SUÇTAN KAYNAKLANAN GELİRLERİN AKLANMASI ARAŞTIRILMASI , ELE GEÇİRİLMESİ VE EL KONULMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (KARAPARA) (Convention On Laundering,Search, Seizure And Confiscation Of The Proceeds From Crime)
 27/9/2001
6/10/2004
 1/2/2005
COE Treaty Office
142
Protocol amending the European Social Charter
06/10/2004
10/06/2009
     
COE Treaty Office
143
ARKEOLOJİK MİRASIN KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised)  
 16/1/1992
29/11/1999
 30/5/2000
COE Treaty Office
147
SİNEMATOĞRAFİK ESERLERE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on Cinematographic Co-Production  )
 10/1/1997  9/3/2005  1/7/2005
COE Treaty Office
151
İŞKENCENİN VE GAYRİ İNSANİ YADA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK 1 PROTOKOL (Protocol No. 1 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
10/5/1995
 17/9/1997  1/3/2002  
COE Treaty Office
152
Protocol No. 2 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
10/05/1995
17/09/1997
01/03/2002  
COE Treaty Office
155
İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞMEYE , SÖZLEŞMEYLE ÖN GÖRÜLEN TAKİP MEKANİZMASININ YENİDEN YAPILANMASINA İLİŞKİN EK 11. PROTOL (Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, restructuring the control machinery established thereby ) 
 11/5/1994
11/7/1997
 1/11/1998  
COE Treaty Office
156
UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN 17. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DENİZ YOLUYLA YAPILAN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ANLAŞMASI(Agreement on Illicit Traffic by Sea, implementing Article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substancesy ) 
06/10/2004
26/02/2013
01/06/2013
 
COE Treaty Office
160
European Convention on the Exercise of Children's Rights  
 9/6/1999  10/6/2002  1/10/2002  
COE Treaty Office
161
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi European Agreement relating to persons participating in proceedings of the European Court of Human Rights
3/7/2002
 6/10/2004  1/12/2004
COE Treaty Office
162
Sixth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
 15/2/1999  17/9/2003  18/10/2003
COE Treaty Office
163
European Social Charter (revised)
06/10/2004
27/06/2007
01/08/2007    
COE Treaty Office
164
BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI HASASİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ Convention for the protection of Human Rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine  
 4/4/1997  2/7/2004 1/11/2004
COE Treaty Office
165
Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region
01/12/2004
08/01/2007
01/03/2007    
COE Treaty Office
167
Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesine Ek Protokol (Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons)
10/11/2010
21/03/2016
1/9/2016
171
AVRUPA SINIR ÖTESİ TELEVİZYON SÖZLEŞMESİ EK PROTOKOL Protocol amending the European Convention on Transfrontier Television  
   1/10/2000  1/3/2002
COE Treaty Office
173
YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİ Criminal Law Convention on Corruption  
 27/9/2001
29/3/2004
 1/7/2004
COE Treaty Office
174
YOLSUZLUĞA KARŞI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ Civil Law Convention on Corruption  
 
27/9/2001
 
17/9/2003
 1/1/2004
COE Treaty Office
176
European Landscape Convention
20/10/2000
 13/10/2003  1/3/2004  
COE Treaty Office
179
ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNE DAİR EK PROTOKOL (Additional Protocol to the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid  )
4/10/2001
 31/3/2005  1/7/2005
COE Treaty Office
182
CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK-2 NOLU PROTOKOL
22/3/2016
11/7/2016
1/11/2016
185
SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESİ (Convention on Cybercrime)
10/11/2010
29/09/2014
01/01/2015
187
Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances
09/01/2004
20/02/2006
01/06/2006
 
COE Treaty Office
190
Protocol amending the European Convention on the Suppression of Terrorism  
 
15/7/2003
 
20/5/2005
   
COE Treaty Office
191
Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol (Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption)
 12/4/2012  16/12/2014
1/4/2015
COE Treaty Office
192
ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (Convention on Contact concerning Children)
15/7/2003
23/1/2012
1/5/2012
COE Treaty Office
196
TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ  
19/1/2006
23/3/2012
1/7/2012
COE Treaty Office
198
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI, ARAŞTIRILMASI, EL KONULMASI, MÜSADERESİ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANINA İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ (Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism)
28/03/2016
02/05/2016
18/02/2016
201
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi (Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse)
25/10/2007 07/12/2011 01/04/2012  
COE Treaty Office
209
SUÇLULARIN İADESİ SÖZLEŞMESİNE EK-3 PROTOKOL

22/3/2016
11/7/2016
1/11/2016
212
SUÇLULARIN İADESİ SÖZLEŞMESİNE EK-4 PROTOKOL

22/3/2016
11/7/2016
1/11/2016
 
 
 

 

 


 

 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.