BELGELER > SÖZLEŞMELER > ADLİ SÖZLEŞMELER
HUKUKÎ - TİCARÎ VE CEZAÎ KONULARDA İKİLİ SÖZLEŞMELER  
Ülke Adı
Sözleşmenin Detayları
Türkçe
Metin
Taranmış
Belge

ABD

Türkiye Cumhuriyeti İle Amerika Müttehit Devletleri Arasında 1931 tarihinde imzalanan İkamet Mukavelenamesi mevcuttur.

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Antlaşması”. 08/10/1980 tarih ve 2312 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Anlaşmanın metni 20/11/1980 tarih ve 17166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında 06.07.1979 tarihinde Ankara’da imzalanan , 10.11.1980 tarih ve 17132 sayılı Resmi Gazete ile onaylanan Ceza Yargılarının Yerine Getirilmesine İlişkin Anlaşma” 11.20.1980 tarih ve 17166 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.”

ALMANYA

Almanya ile aramızda, l5/05/l930 tarih ve l622 sayılı Kanunla onaylanan ve 04/06/ l930 gün ve l5ll (III.Tertip II.Cilt, 470 s) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak her iki devlet arasında l8/11/l93l tarihinde yürürlüğe giren, l929 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti Arasında Hukukî ve Ticarî Mevaddı Adliyeye Müteallik Münesabatı Mütekabiliyeye Dair Mukavelename” mevcuttur.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk ile aramızda 17/07/ 1997 gün ve 4288 sayılı Kanunla onaylanan ve 09/11/ 1997 gün ve 23165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  22/03/1998 tarihinde yürürlüğe giren, l995 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

AVUSTRALYA

Avustralya, Türkiye ile İngiltere arasında akdedilen 28/06/l932 tarih ve 2045 sayılı Kanunla onaylanan ve 05/07/l932 gün ve 2142 (Düstur no. III. Tertip, 13. Cilt (1089) 856,S.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1931 tarihli Mün’akit Müzahereti Adliye Mukavelenamesi’ne katılmıştır

Türkiye ile Avustralya arasında 3 Mart 1994 tarihinde Kanberra'da imzalanan ve 04.04.2000 tarih ve 4554 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, 14.12.2004 tarihli ve 24294 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi Andlaşması" ve bu Andlaşmada Nota teatisi suretiyle değişiklik yapılmasına ilişkin Andlaşması mevcuttur.

AVUSTURYA

Avusturya ile aramızda 21.07.1931 tarih ve 1865 sayılı Kanunla onaylanan ve 04.008.1931 gün ve 1864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 15.05.1932 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Hükümeti Arasında Hukuki ve Ticari Mevaddi Adliyeye Müteallik Mütekabil Münasebetlere ve Adli Kararların Tenfizine ait Mukavelename” mevcuttur.

Avusturya ile aramızda 23/09/1991 gün ve 21000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında 23 Mayıs 1989 Tarihli Sözleşme” mevcuttur.

Avusturya ile aramızda 08/05/1991 tarih ve 3726 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/09/1991 gün ve 21000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 18/10/1992 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti’nin Taraf Bulundukları 01/03/1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 16/09/1988 Tarihli Ek Anlaşma” mevcuttur.

AZERBAYCAN

Azerbaycan ile aramızda, 03/05/2002 tarihinde imzalanan, 09/03/2004 tarihli ve 2004/6988 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/03/2004 tarihli ve 25411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşması” mevcuttur

BELARUS

Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması (Ankara’da 13 Mart 2012 tarihinde imzalandı.) Bakanlar Kurulu Karar Tarihi 29.05.2017 tarih ve 31 Temmuz 2017 tarihli Resmî Gazete Mükerrer Sayıda yayınlanmış 19.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup 23.11.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resm Gazete'de yayınlanmıştır.

BOSNA - HERSEK

Bosna-Hersek ile aramızda 25/10/2004 gün ve 5702 sayılı Kanunla onaylanan ve 04/11/2007 gün ve 26690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 17/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren, "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşması" mevcuttur

Bosna-Hersek ile Aramızda 02/03/2017 gün ve 6912 sayılı Kanunla onaylanan ve 25/03/2017 tarih 30018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Cezai Konularında Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması" mevcuttur.

BULGARİSTAN

Bulgaristan ile aramızda 31/03/1978 gün ve 7/15320 sayılı Kanunla onaylanan ve 24/05/1978 gün ve 16296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 28/10/1978 tarihinde yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardım Sözleşmesi mevcuttur

BREZİLYA

“Türkiye Cumhuriyeti ile Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması” Anlaşmanın metni 03/06/2015 tarih ve 29375 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış olup 25.07.2019 tarih ve 30842 sayılı resmi gazete de 17.07.2015 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında Hükümlü Nakli Anlaşması” Anlaşmanın metni 03/06/2015 tarih ve 29375 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış olup 25.07.2019 tarih ve 30842 sayılı resmi gazete de 28.09.2018 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

CEZAYİR

Cezayir ile aramızda, 08.05.1991 gün ve 3724 sayılı Kanunla onaylanan ve 21.05.1991 gün ve 20877 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.08.2001 tarihinde yürürlüğe giren, 1989 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Hukuki İşbirliğine İlişkin Sözleşme" mevcuttur.

ÇEK CUMHURİYETİ

Çek Cumhuriyeti , 30.06.1932 gün ve 2051 sayılı Kanunla onaylanan ve 09.07.1932 gün ve 2145 (II.Tertip, 13.c. 1134 (887)s) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 1930 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Arasında Medeni ve Ticari Hususatı Kazaiyeye Mütedair Karşılıklı Münesabatı Hakkında Mukavelename"ye Halefiyet yolu ile katılmış olup, bu anlaşma 06.06.1933 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ÇİN

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması”. 27/09/1994 tarih ve 4034 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Anlaşmanın metni 12/11/1994 tarih ve 22109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

FAS KRALLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi”. 19/04/1990 tarih ve 3639 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Sözleşme metni 07/10/1990 tarih ve 20658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline İlişkin İşbirliği Sözleşmesi. Sözleşmenin metni 07/10/1990 tarih ve 20658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 25/03/2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Fas ile aramızda 08/05/1991 gün ve 3725 sayılı Kanunla onaylanan ve 08/09/1991 gün ve 20985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 13/05/2002 tarihinde yürürlüğe giren l989 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşme” mevcuttur.

GÜRCİSTAN

Gürcistan ile aramızda 04/04/1997 gün ve 4244 sayılı Kanunla onaylanan ve 24/09/ 1997 gün ve 23090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 15/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren 1996 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan ile aramızda 04/04/2000 tarih ve 4559 sayılı Kanunla onaylanan ve 24/05/ 2000 gün ve 24058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 19/01/2003 tarihinde yürürlüğe giren 1999 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşması” mevcuttur.

HİNDİSTAN

Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması”. 19/04/1990 tarih ve 3635 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Anlaşmanın metni 07/10/1990 tarih ve 20658 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Hindistan ile aramızda l8/01/1990 gün ve 3605 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/07/1990 gün ve 20583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 16/08/1993 tarihinde yürürlüğe giren l988 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

Hindistan ile aramızda 20/03/2003 gün ve 4832 sayılı Kanunla onaylanan ve 25/03/2003 gün ve 25059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 21/07/2003 tarihinde yürürlüğe giren 2001 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşması” mevcuttur.

IRAK

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Adli İşbirliği Sözleşmesi”. 19/04/1990 tarih ve 3638 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Sözleşmenin metni 02/08/1992 tarih ve 21303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

İNGİLTERE

İngiltere ile aramızda 28/06/1932 tarih ve 2045 sayılı Kanunla onaylanmış ve 05/07/ l932 gün ve 2l42 (Düstur no. III. Tertip, l3. Cilt (l089) 856,S.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak l3/07/l933 tarihinde yürürlüğe giren l93l tarihli “Müzahereti Adliye Mukavelenamesi” mevcuttur.

İRAN
“Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adlî İşbirliği Anlaşması" 03.02.2010 tarihinde Ankara'da imzalanmış olup, 22.02.2011 tarih ve 6121 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Sözleşmenin metni 10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

İSVİÇRE

İsviçre ile aramızda 23/06/l934 tarih ve 2534 sayılı Kanunla onaylanan ve 04/07/l934 gün ve 2743 (Düstur No. III. Tertip. 15.c.l304 (52l)s.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  08/06/l935 tarihinde yürürlüğe giren 1933 tarihli “Türkiye ile İsviçre Arasında Medenî ve Ticarî Mevatta Adlî Münasebetleri Tanzim Eden Mukavelename” mevcuttur.

İTALYA

İtalya ile aramızda 16/02/l929 tarih ve 1394 sayılı Kanunla onaylanan ve 03/03/l929 gün ve ll33 (III.Tertip. 10.c.362 (222)s) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  l5/05/l93l tarihinde yürürlüğe giren 1926 tarihli “Türkiye ile İtalya Arasında Adlî Himaye Adlî Makamların Hukuk ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Müzahereti ve Adlî Kararların Tenfizi Mukavelenamesi” mevcuttur.

KKTC

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi”. 27/10/1988 tarih ve 3490 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Sözleşmenin metni 13/02/1989 tarih ve 20079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

KANADA

Kanada, Türkiye ile İngiltere arasındaki 28/06/l932 tarih ve 2045 sayılı Kanunla onaylanan ve 05/07/l932 gün ve 2l42 (Düstur no. III. Tertip, l3. Cilt (l089) 856,S.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1931 tarihli “Mün’akit Müzahereti Adliye Mukavelenamesi”ne katılmıştır.

KARADAĞ

Karadağ, l934 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krallığı Arasında Karşılıklı Münasebata  Dair Mukavelename”ye halefiyet yolu ile katılmıştır. Mukavelename 25/l2/l935 tarih ve 2874 sayılı Kanunla onaylanmış ve 04/0l/l936 tarih ve 3l97 (Düstur No: III. Tertip, l7.C.l29(89)s.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 27/07/l937 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KAZAKİSTAN

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması" 17.07.1997 tarih ve 4287 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Anlaşmanın metni 12.11.1997 tarih ve 23168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması” 04/04/1997 tarih ve 4243 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Anlaşma metni 10/04/1997 tarih ve 22960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakline İlişkin Anlaşma”  Sözleşmenin metni 06/05/2015 tarih ve 29347 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak onaylanmıştır.

KIRGIZİSTAN

Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşması” 05.09.2006 tarihinde Ankara’da imzalanmış olup, 05.03.2012 tarih ve 2012/2894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile iç hukuk bakımından 11.02.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği bildirilmiş olup, 24.03.2012 tarih ve 28243 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

KOSOVA

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşması" 31 Mayıs 2011 tarihinde imzalanmış olup, sözleşmenin metni 26.06.2018 tarih 30460 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması (31 Mayıs 2011 Tarihinde İmzalandı.)

KUVEYT

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususî Hukuk, Ticaret ve Ceza Hukuku Konularında Hukuki ve Adli İşbirliği Anlaşması”. Sözleşmenin metni 30/05/2000 tarih ve 24064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

LİBYA

“Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Suçluların Geri Verilmesi Anlaşması”. Sözleşmenin metni 02/06/1987 tarih ve 19475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 04/07/1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

LİTVANYA

Litvanya ile aramızda 10/02/2004 tarih ve 5087 sayılı Kanunla onaylanan ve 20/04/2004 gün ve 25439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 15/08/2004 tarihinde yürürlüğe giren 1995 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşması” mevcuttur.

LÜBNAN

Ankara’da 30 mart 1940 tarihinde imzalanan «Türkiye - Suriye dostluk ve iyi komşuluk mukavelenamesi» ile merbutu bulunan ve ayrılmaz cüzlerini teşkil eden «1,2,3,4,5,6 numaralı protokollar»; «Hususi protokol»; bu anlaşmaların Lübnana teşmiline müteallik «beyanname» ve her iki Hükûmet arasında yeni bir emlâk itilâfnamesi akdine mütedair «mektub» un kabul ve tasdikına dair kanun

MACARİSTAN

Macaristan ile aramızda 18/01/1990 gün ve 3607 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/07/ 1990 gün ve 20583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  09/05/1991 tarihinde yürürlüğe giren l988 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

MAKEDONYA

Makedonya ile aramızda 07/03/2000 gün ve 4547 sayılı Kanunla onaylanan ve 14/05/ 2000 gün ve 24049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 28/07/2000 tarihinde yürürlüğe giren l997 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

MISIR

Mısır ile aramızda 19/04/1990 tarih ve 3634 sayılı Kanunla onaylanan ve 07/10/1990 tarih ve 20658-Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Sözleşmesi" mevcuttur.

Mısır ile aramızda 26/01/1990 gün ve 3604 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/07/1990 gün ve 20583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 01/02/1992 tarihinde yürürlüğe giren 1990 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

Mısır ile aramızda 08.10.1986 tarihinde Kahire'de imzalanan, 26.03.1987 gün ve 3388 sayılı Kanunla onaylanan ve 03.07.1987 gün ve 19506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlülerin Transferine Dair Sözleşme” mevcuttur.

MOĞOLİSTAN

“Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması”. 10/02/2004 tarih ve 5088 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Sözleşmenin metni 04/05/2004 tarih ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

MOLDOVA

Moldova ile aramızda 04/04/2000 tarih ve 4556 sayılı Kanunla onaylanan ve 28/05/ 2000 gün ve 24062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  23/02/2001 tarihinde yürürlüğe giren l996 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

ÖZBEKİSTAN

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi. 17/07/1997 tarih ve 4286 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Sözleşmenin metni 07/11/1997 tarih ve 23163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesi Andlaşması.1586 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Andlaşmanın yürürlük tarihi 20/08/2019 olarak belirlenmiştir. Söz konusu karar 20/09/2019 tarih ve 30894 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

PAKİSTAN

“Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslâm Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardımlaşma Sözleşmesi”. 02/04/1982 tarih ve 2663 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Sözleşmenin metni 16/03/1983 tarih ve 17989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslâm Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi Anlaşması”. Sözleşmenin metni 03/09/1984 tarih ve 18508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 20/11/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Pakistan ile aramızda 26/03/1982 tarih ve 2684 sayılı Kanunla onaylanan ve 31/07/ 1982 tarih ve 17768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  05/06/1983 tarihinde yürürlüğe giren 1981 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

POLONYA

Polonya ile aramızda 19.04.1990 tarih ve 3636 sayılı Kanunla onaylanan ve 07.10.1990 tarih ve 20658 sayılı M. Resmî Gazete’de yayımlanarak 11.06.1991 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların iadesi ve Hükümlü Nakli Sözleşmesi” mevcuttur.

Polonya ile aramızda 18/01/1990 tarih ve 3606 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/07/ 1990 tarih ve 20583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  12/04/1991 tarihinde yürürlüğe giren l988 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

ROMANYA

Türkiye İle Romanya arasında 28/09/2005 tarihinde Ankara'da imzalanan, 25/10/2007 tarihli ve 5704 sayılı Kanun ile onaylanan ve 06/09/2008 tarihli ve 26989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 20/06/2008 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hukukî Konularda Adli Yardım Anlaşması" mevcuttur.

Türkiye İle Romanya arasında 28/05/1991 tarihinde Ankara'da imzalanan, 11/03/1993 tarihli ve 3901 sayılı Kanun ile onaylanan ve 14/11/1994 tarihli ve 22111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 14/10/1994 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Arasında Hükümlülerin
Transferine Dair Sözleşme" mevcuttur.

RUSYA

Türkiye Cumhuriyeti İle Rusya Federasyonu Arasında 01/12/2014 tarihinde Ankara'da imzalanan,08/03/2017 tarih ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 08/03/2017 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti İle Rusya Federasyonu Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Ve Suçluların İadesi Anlaşması" mevcuttur.

SIRBİSTAN

l934 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krallığı Arasında Karşılıklı Münasebata  Dair Mukavelename”ye halefiyet yolu ile katılmıştır. Mukavelename 25/l2/l935 tarih ve 2874 sayılı Kanunla onaylanmış ve 04/0l/l936 tarih ve 3l97 (Düstur No: III. Tertip, l7.C.l29(89)s.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 27/07/l937 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti  ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında 05 Haziran 2019 tarihinde Belgrad 'ta  imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması ” 09 Aralık 2018 tarih ve 437 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 03 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
"Türkiye Cumhuriyeti ve Sırbistan Arasında Hukuki  Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması " (09.04.2018 tarih 2018/11635  sayılı Cumuhurbaşkanı Kararı ile 21.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

SLOVAKYA

11 Kasım 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye ile Slovakya Cumhuriyeti arasında Hukuki  ve Ticari  Konularda Adli Yardım Anlaşmas

SLOVENYA

Bu devlet 25/l2/l935 tarih ve 2874 sayılı Kanunla onaylanan ve 04/0l/l936 tarih ve 3l97 (Düstur No: III. Tertip, l7.C.l29(89)s.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1934 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krallığı Arasında Karşılıklı Münasebata  Dair Mukavelename”ye katılmıştır.

SURİYE

“Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması”. 19/11/1982 tarih ve 2710 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Anlaşmanın metni 18/03/1983 tarih ve 17991 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış, Türkçe metnindeki bazı maddî hatalar 15/09/1983 tarih ve 18166 sayılı Resmî Gazete’de düzeltilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında “Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşma.” 09/04/2009 tarihinde imzalanan sözleşmenin metni 14/11/2010 tarihli ve 27759 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan ile aramızda 31/05/1930 tarih ve 1507 sayılı Resmî Gazete yayımlanan l930 tarihli “Muhadenet Muahedenamesi” mevcuttur.

TACİKİSTAN

Tacikistan ile aramızda 04/04/2000 tarih ve 4558 sayılı Kanunla onaylanan ve 30/05/ 2000 gün ve 24064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  22/06/200l tarihinde yürürlüğe giren l996 tarihli “ Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

TUNUS

“Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi”. 24/09/1982 tarih ve 2706 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Sözleşmenin metni 20/02/1983 tarih ve 17965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardım Sözleşmesi”. 19/11/1982 tarih ve 2711 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Sözleşmenin metni 24/11/1982 tarih ve 17878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesi Hakkındaki Sözleşme" 20/6/1984 tarih ve 3026sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Sözleşmenin metni 11/09/1984 tarih ve 18512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

TÜRKMENİSTAN

29/02/2012 tarihinde Ankara'da imzalanan 26/02/2013 tarihli ve 6442 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan arasında hukuki ve cezai konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının 22/05/2013 gün ve 28654 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 29/06/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

UKRAYNA

Ukrayna ile aramızda 09/07/2003 tarih ve 4920 sayılı Kanunla onaylanan ve 22/12/2003 tarih ve 25324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 02/05/2004 tarihinde yürürlüğe giren 2000 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşması” mevcuttur.

UMMAN

Umman ile Aramızda 06.06.2008 tarihinde imzalanan ve 16.03.2010 tarih ve 5960 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ekli " Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardım Anlaşması" 30.04.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ve 22.05.2010 tarih ve 27588 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

ÜRDÜN

“Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Krallığı Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Sözleşmesi”. 17/04/1975 tarih ve 1879 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Sözleşmenin metni 11/08/1975 tarih ve 15323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır

Ürdün ile aramızda 17/04/1975 tarih ve 1878 sayılı Kanunla onaylanan ve 05/09/1975 tarih ve 15347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  14/05/1976 tarihinde yürürlüğe giren l97l tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İlişkileri Düzenleyen Sözleşme” mevcuttur.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşma” Anlaşmanın metni 11/04/2015 tarih ve 29323 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak Onaylanmıştır.

 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.