BELGELER > SÖZLEŞMELER > LAHEY SÖZLEŞMELERİ
No
Sözleşmenin Adı

Türkiye'nin Taraf Olduğu
Sözleşmeler

Tüm Sözleşme Metinleri
Hcch Treaty Office
1
15 Temmuz 1955 Tarihli Lahey Konferans Statüsü (Statute of the Hague Conference on Private International Law)

İngilizce

2
1 Mart 1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşme (Convention relating to civil procedure)
Türkçe
İngilizce
3
15 Haziran 1955 Tarihli Uluslararası Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme (Convention on the law applicable to international sales of goods)
Fransızca
4
15 Nisan 1958 Tarihli Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Mülkiyet Hakkının Devrini Belirleyecek Hukuka Dair Sözleşme (Convention on the law governing transfer of title in international sales of goods)
Fransızca
5
15 Nisan 1958 Tarihli Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Seçilen Mahkemenin Yetkisine Dair Sözleşme (Convention on the jurisdiction of the selected forum in the case of international sales of goods)
Fransızca
6
15 Haziran 1955 Tarihli Millî Hukuku ile İkametgâh Hukuku Arasındaki İhtilafların Çözümüne İlişkin Sözleşme (Convention relating to the settlement of the conflicts between the law of nationality and the law of domicile)
Fransızca
7
1 Haziran 1956 Tarihli Yabancı Şirketler, Kurum ve Kuruluşların Tüzel Kişiliğinin Tanınmasına Dair Sözleşme (Convention concerning the recognition of the legal personality of foreign companies, associations and institutions)
Fransızca
8
24 Ekim 1956 Tarihli Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme (Convention on the law applicable to maintenance obligations towards children)
Türkçe
Fransızca
9
15 Nisan 1958 Tarihli Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Dair Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair Sözleşme (Convention concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards children)
Türkçe
Fransızca
10
5 Ekim 1961 Tarihli Küçüklerin Korunmasında Makamların Yetkisine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme (Convention concerning the powers of authorities and the law applicable in respect of the protection of minors)
Türkçe
İngilizce
11
5 Ekim 1961 Tarihli Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline İlişkin Kanunlar İhtilafı Kurallarına Dair Sözleşme (Convention on the Conflicts of Laws relating to the Form of Testamentary Dispositions)
Türkçe
İngilizce
12
5 Kasım 1961 Tarihli Yabancı Resmî Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme (APOSTİL) (Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents)
Türkçe
İngilizce
13
15 Kasım 1965 Tarihli Evlat Edinmeye İlişkin Kararların Tanınması, Uygulanacak Hukuk ve Yetkiye Dair Sözleşme (Convention on Jurisdiction, Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoptions)
İngilizce
14
15 Kasım 1965 Tarihli Hukukî ve Ticari Konularda Adlî ve Gayrîadlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesi (Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters)
Türkçe
İngilizce
15
25 Kasım 1965 Tarihli Yetkili Mahkeme Seçimine Dair Sözleşme (Convention on the Choice of Court)
İngilizce
16
1 Şubat 1971 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesi (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters)
İngilizce
17
 1 Şubat 1971 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesine Ek Protokol (Supplementary Protocol to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters)
İngilizce
18
 1 Haziran 1970 Tarihli Boşanma ve Ayrılıkların Tanınmasına Dair Lahey Sözleşmesi (Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations)
İngilizce
19
4 Mayıs 1971 Tarihli Trafik kazlarına Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme (Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents)
İngilizce
20
18 Mart 1970 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanmasına Hakkında Sözleşme (Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters)
Türkçe
İngilizce
21
2 Ekim 1973 Tarihli Ölen Kişilerin Mallarının Uluslararası Yönetimine İlişkin Sözleşme (Convention concerning the International Administration of the Estates of Deceased Persons)
İngilizce
22
2 Ekim 1973 Tarihli İmalatçının Sorumluluğuna Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme (Convention on the Law Applicable to Products Liability)
İngilizce
23
2 Ekim 1973 Tarihli Nafaka Mükellefiyetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair Sözleşme (Convention on the Recognition and Enforcement of Decisions relating to Maintenance Obligations)
Türkçe
İngilizce
24
2 Ekim 1973 Tarihli 21956 Tarihli Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme (Convention on the Law Applicable to Maintenance Obligations)
Türkçe
İngilizce
25
14 Mart 1978 Tarihli Evlilikte Mal Rejimlerine Uygulanacak Hukuka İlişkin Sözleşme (Convention on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes)
İngilizce
26
14 Mart 1978 Tarihli Nikah ve Evlenmenin Geçerliliğinin Tanınmasına Dair Sözleşme (Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriages)
İngilizce
27
14 Mart 1978 Tarihli Aracılık Akitlerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme (Convention on the Law Applicable to Agency)
İngilizce
28
25 Kasım 1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Sözleşme (Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)
Türkçe
İngilizce
29
25 Kasım 1980 Tarihli Uluslararası Adalete Erişim Sözleşmesi (Convention on International Access to Justice)
İngilizce
30
1 Temmuz 1985 Tarihli Tröstlerin Tanınmasına ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme (Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition)
İngilizce
31
22 Aralık 1986 Tarihli Uluslararası Satışı Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme (Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods)
İngilizce
32
1 Ağustos 1989 Tarihli Ölen Kişilerin Malvarlıklarının Mirasçılarına İntikaline Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme (Convention on the Law Applicable to Succession to the Estates of Deceased Persons)
İngilizce
33
29 Mayıs 1993 Tarihli Çocukların Korunması ve Uluslar arası Evlat Edinilmeleri Hususunda İşbirliğine Dair Sözleşme (Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption)
Türkçe
İngilizce
34

19 Ekim 1996 Tarihli Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme (Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children)

Türkçe
İngilizce
35
13 Ocak 2000 Tarihli Yetişkinlerin Uluslar arası Korunmasına Dair Sözleşme (Convention on the International Protection of Adults)
İngilizce
36
Convention on the Law Applicable to Certain Rights in respect of Securities held with an Intermediary
İngilizce
38
Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance
Türkçe
İngilizce
 
 
 

 

 


 

 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.