OECD İLGİLİ KURUMLAR

Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu
Ulusal Eşgüdüm Birimi

 • Adalet Bakanlığı


İlgili Bakanlık ve Kurumlar

 • Ticaret Bakanlığı
 • Ekonomi Bakanlığı
 • Kalkınma Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı (Mali Suçları Araştırma Kurulu)
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Kamu İhale Kurumu Başkanlığı
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 • Türk Eximbank